ἐρετμόω

ἐρετ-μόω,
A furnish with oars, set to row,

χέρας E.Med.4

; but χεῖρας ἐ. lay their hands to the oar, Orph.A.358 ; use their hands as oars, swim, Nonn.D.7.185.
2 ἐ. πορείην pursue a course, ib.33.191, al.
3 traverse as if with oars, ib.14.4:—[voice] Pass., ἀὴρ ἐρετμώθη πτερύγεσσιν ib.6.388.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • ἐρετμῶσαι — ἐρετμόω furnish with oars aor inf act …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐρετμώθη — ἐρετμόω furnish with oars aor ind pass 3rd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐρετμώσαντες — ἐρετμόω furnish with oars aor part act masc nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐρετμώσειε — ἐρετμόω furnish with oars aor opt act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • κἀρετμῶν — ἐρετμῶν , ἐρετμόν oar neut gen pl ἐρετμῶν , ἐρετμός rowing masc gen pl ἐρετμῶν , ἐρετμόω furnish with oars pres part act masc voc sg (doric aeolic) ἐρετμῶν , ἐρετμόω furnish with oars pres part act neut nom/voc/acc sg (doric aeolic) ἐρετμῶν ,… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐρετμῶν — ἐρετμόν oar neut gen pl ἐρετμός rowing masc gen pl ἐρετμόω furnish with oars pres part act masc voc sg (doric aeolic) ἐρετμόω furnish with oars pres part act neut nom/voc/acc sg (doric aeolic) ἐρετμόω furnish with oars pres part act masc nom sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐρετμοῖς — ἐρετμόν oar neut dat pl ἐρετμός rowing masc dat pl ἐρετμόω furnish with oars pres opt act 2nd sg ἐρετμόω furnish with oars pres subj act 2nd sg ἐρετμόω furnish with oars pres ind act 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐρετμοῖσι — ἐρετμόν oar neut dat pl (epic ionic aeolic) ἐρετμός rowing masc dat pl (epic ionic aeolic) ἐρετμόω furnish with oars pres part act masc/neut dat pl (doric aeolic) ἐρετμόω furnish with oars pres subj act 3rd sg (epic) ἐρετμόω furnish with oars… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐρετμοῖσιν — ἐρετμόν oar neut dat pl (epic ionic aeolic) ἐρετμός rowing masc dat pl (epic ionic aeolic) ἐρετμόω furnish with oars pres part act masc/neut dat pl (doric aeolic) ἐρετμόω furnish with oars pres subj act 3rd sg (epic) ἐρετμόω furnish with oars… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐρετμοί — ἐρετμός rowing masc nom/voc pl ἐρετμόω furnish with oars pres subj mp 2nd sg ἐρετμόω furnish with oars pres ind mp 2nd sg ἐρετμόω furnish with oars pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐρετμοῦ — ἐρετμόν oar neut gen sg ἐρετμός rowing masc gen sg ἐρετμόω furnish with oars pres imperat mp 2nd sg ἐρετμόω furnish with oars imperf ind mp 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.